Διαχείριση Τροχαίου συμβάντος 3ώρες

Λίγα λόγια για το σεμινάριο

Το σεμινάριο «Διαχείριση τροχαίου συμβάντος» έχει διάρκεια 3 ώρες και αφορά τον κάθε πολίτη που είναι παρόν ως οδηγός ή σαν πεζός σε ένα τροχαίο συμβάν για την σωστή λήψη μέτρων και κλήση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Το σεμινάριο δεν παρέχει εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες γιατί δεν δύναται σε λίγες ώρες να καλύψουμε γνώσεις για την σωστή παρέμβαση σε τραυματία τροχαίου συμβάντος.

Σκοπός

Στόχος του σεμιναρίου είναι να μάθει ο εκπαιδευόμενος πολίτης για τις πιο κοινές και επικίνδυνες παραβάσεις που παρατηρούνται με κόστος ζωής συνανθρώπων μας κάθε χρόνο στην άσφαλτο. Είναι εξίσου σημαντικό να μπορεί ο κάθε πολίτης ως πρώτος βοηθός σε τροχαίο συμβάν να μπορεί με ασφάλεια να πάρει μέτρα που θα διασφαλίσουν τον χώρο, τον ίδιο και τους λοιπούς παρευρισκόμενους . Η σωστή κλήση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης είναι μείζονος σημασίας για την άμεση επέμβαση εξειδικευμένου προσωπικού και εξοπλισμού στον τόπο του συμβάντος καθώς στατιστικές έχουν δείξει την κρισιμότητα για την θνητότητα ενός σοβαρά τραυματία έναντι του χρόνου παρέμβασης. Τέλος θα μάθει για την σωστή χρήση της ζώνης Ασφαλείας και του κράνους καθώς και την ορθή χρήση του εξοπλισμού των οχημάτων για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (‘όπως ορίζει η νομοθεσία), καθώς και τι πρέπει να προσέξει στην αγορά ενός Κράνους.

Περιεχόμενο προγράμματος:

  • Νομοθεσία-Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ)
  • Προσωπική Ασφάλεια
  • Ασφάλεια Χώρου
  • Σωστή κλήση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης
  • Εξοπλισμός Αυτοκινήτου-Μηχανής
  • Αγορά-χρήση Κράνους

Κόστος εκπαίδευσης

30 €