Οι επιστημονικοί Συνεργάτες μας είναι στην διάθεση της κάθε επιχείρησης που απασχολεί εργαζόμενους άνω των 50 ατόμων. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις τους αναφέρονται στο Ν.3850/2010.

Οι συνεργάτες μας είναι στην διάθεση της κάθε επιχείρησης που υπάγετε στον Ν.3850/2010 καθώς και για σχεδιασμό Επαγγελματικού κινδύνου, σχέδια Πυρασφάλειας, Έρευνα και πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.