Οι εκπαιδευτές μας

Η αναγνωρισμένη γνώση και εμπειρία των εκπαιδευτών μας είναι ανεκτίμητη, κάνοντας την πολύτιμη βοηθώντας τους ανθρώπους να αποκτήσουν την αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητες για να σωθούν ζωές στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Κατσικογιάννης Ιωάννης

Ξεκίνησε ως εθελοντής πρώτων βοηθειών του Ε.Ε.Σ το 2000. Το 2011 Πιστοποιήθηκε ως Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Είναι εκπαιδευτής

 • Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ) από το 2007 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης.
 • Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ) από το 2009 έως το 2015 ως εξωτερικός συνεργάτης του Ε.Ε.Σ.
 • Πρώτων Βοηθειών και ΑΕΑ του Αναγνωρισμένου Ιδιωτικού Βρετανικού Οργανισμού Rescue and Safety training Organisation από το 2015 (www.rsto.org)
 • Πρώτων Βοηθειών και Καρδιοαναπνευστικής Αναζοωγόνησης του Ε.Ε.Σ από το 2017

Εισηγητής του ΟΑΕΔ στα επιδοτούμενα επιμορφωτικά προγράμματα ΛΑΕΚ για επιχειρήσεις.

Εργάζεται ως Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου στα Χανιά και συνεχίζει την εθελοντική του προσφορά.

 


Κουσούλης Γεώργιος

Ξεκίνησε ως εθελοντής πρώτων βοηθειών του Ε.Ε.Σ το 1999 και το 2002 απέκτησε την ειδικότητα Διασώστη στην Ομάδα Διάσωσης του Ε.Ε.Σ. Το 2010 Πιστοποιήθηκε ως Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Είναι εκπαιδευτής

 • Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ) από το 20011 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης και της Ε.Ε.Π.Φ.
 • Μοτοσυκλετιστής – Διαβιβαστής του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού
 • Πρώτων Βοηθειών και Καρδιοαναπνευστικής Αναζοωγόνησης του Ε.Ε.Σ.
 • Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ

Εισηγητής του ΟΑΕΔ στα επιδοτούμενα επιμορφωτικά προγράμματα ΛΑΕΚ για επιχειρήσεις.

Εργάζεται ως Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου στην Αθήνα και συνεχίζει την εθελοντική του προσφορά.


Αναστάσιος Γερασιμάτος
Emergency, Crisis & Disaster Manager

Εισηγητής Σεμιναρίων Διαχείρισης Κινδύνων & Κρίσεων, Καταστροφών, Εκτάκτων Αναγκών, Εκτίμησης Επικινδυνότητας

Ο κύριος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΣ, εκπαιδεύτηκε και ειδικεύτηκε στην Φρανκφούρτη επί 25 χρόνια στον Deutsches Rotes Kreuz, απ’ όπου απέκτησε την ειδικότητα του Επιχειρησιακού Αρχηγού στο πεδίο των Καταστροφών και το πτυχίο του Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών στην Διοίκηση Οργανισμών στο πεδίο των Καταστροφών. Επιπλέον είναι

 • Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών στις Πρώτες Βοήθειες
  στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
 • Στην παροχή Υγειονομικών Υπηρεσιών
 • σε Καταστροφές στην Διοίκηση Ομαδαρχών σε Επιχειρησιακές Μονάδες Μ.Κ.Ο.
 • Είναι Εκπαιδευτής στην έρευνα και διάσωση σε καταστροφές και στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Εργάστηκε επί πολλά χρόνια :

 • ως ανώτερο διοικητικό και επιχειρησιακό στέλεχος στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στους τομείς πρώτων βοηθειών, διάσωσης, αντιμετώπισης καταστροφών, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης πολιτών.
 • ως Επικεφαλής Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης, σε διάφορες χώρες του κόσμου, σε φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και σε περιοχές ενόπλων συρράξεων ως Επικεφαλής Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων.
 • ως Εκπαιδευτής – Επιμορφωτής σε προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο και έχει εκδώσει περισσότερα από 25 εκπαιδευτικά εγχειρίδια και βιβλία, ενώ η αρθρογραφία του καλύπτει όλο το φάσμα της υγείας, πολιτικής προστασίας, εθελοντισμού, οργάνωσης και διοίκησης, προσφύγων.