Η Safety First Response εκτός από τις πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις που παρέχει, έχει δημιουργήσει και ένα πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα γύρω από την καθημερινότητα μας ως πολίτες σε θέματα υγείας, ασφάλειας, κοινωνικής πρόνοιας.

Ο γενικός σκοπός των Επιμορφωτικών σεμιναρίων είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε ατόμου ώστε να συμβαδίζουν με την αναπτυξιακή πολιτική του κράτους και τους ευρύτερους στόχους για παροχή ευκαιριών «Δια Βίου Μάθησης» σε όλους τους πολίτες και την καταπολέμηση των μορφωτικών ανισοτήτων για την αποτελεσματικότερη ένταξη και δράση τους στην κοινωνία.

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια είναι διάρκειας από 3 έως 5 ώρες, με προσιτό κόστος και χορηγείται Βεβαίωση παρακολούθησης με προσωπικό αριθμό πρωτοκόλλου και ισχύει για 3 χρόνια.

Παροχές σεμιναρίου

Ο/Η επιμορφούμενος/η παραλαμβάνει πριν την έναρξη του σεμιναρίου Εκπαιδευτικό Φάκελο με τα εξής περιεχόμενα :

    • Σημειωματάριο
    • Στυλό
    • Το Εγχειρίδιο του σεμιναρίου
    • Ενημερωτικά έντυπα

Επίσης παρέχονται για τον κάθε ένα εκπαιδευτικά υλικά για την πραγματοποίηση των πρακτικών δεξιοτήτων.

Προαπαιτούμενα:

Για την συμμετοχή στα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πρέπει :

 1. Να γίνει προεγγραφή με Τραπεζική κατάθεση ή έμβασμα ως προκαταβολή το 25% του συνολικού ποσού.
 2. Επαλήθευση στοιχείων και επικύρωση συμμετοχής
 3. Υποχρεωτική και αναγκαία η Αποδοχή των «Όρων – Προϋποθέσεων συμμετοχής & Πολιτικής Ακυρώσεων» της SAFETY FIRST RESPONSE

ΕΔΩ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ «Κ.Ο.Κ. & ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ «ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ»

ΓΟΝΕΙΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ»

ΓΟΝΕΙΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΘΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ»