Λίγα λόγια για το πρόγραμμα
Η εκπαίδευση στην πυρασφάλεια είναι διάρκειας 7 ωρών.

Στην Ελλάδα το έργο αυτό έχει ανατεθεί στις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (ΦΕΚ 2434/2014) για επιχειρήσεις όπου λόγο επικινδυνότητας και δραστηριότητας απαιτείται εκπαίδευση προσαρμοσμένη σε ειδικά αντικείμενα κατά περίπτωση.

Η εκπαίδευση απαιτείται κατά την νομοθεσία για την κάθε επιχείρηση από εξειδικευμένο πρόγραμμα πιστοποίησης της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σύμφωνα με τις διατάξεις της 33107 Φ. 401.11/2013 Απόφασης Προϊσταμένου Επιτελείου Α.Π.Σ. «Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης, Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης, στο πλαίσιο της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας του Π.Σ.» (Β΄ 1431).

Κατ’ εξαίρεση Η Safety First Response αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει το προσωπικό της κάθε επιχείρησης που επιθυμεί να λάβει ολοκληρωμένες γνώσεις στην Πυρασφάλεια, κατόπιν έγγραφης ανάληψης νομικής ευθύνης του εργοδότη της.

Η Safety First Response καινοτομεί και αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει τον κάθε πολίτη και να τον πιστοποιήσει στην Πυρασφάλεια, πετυχαίνοντας :

 • Την έγκαιρη αντιμετώπιση συμβάντων πυρκαϊάς στην κατοικία του
 • Τον εμπλουτισμό του βιογραφικού του ως «προσόν εργασίας

Σκοπός

Να εξασφαλίσετε την απαραίτητη γνώση σχετικά με το πώς προλαμβάνονται οι πυρκαγιές, την κατανόηση του τριγώνου της φωτιά, την ασφαλή χρήση των κατάλληλων πυροσβεστικών μέσων.

Περιεχόμενα Προγράμματος:


Ενότητα 1:

 • Το τρίγωνο της φωτιάς
 • Γενικές οδηγίες πρόληψης
 • Άμεσες ενέργειες κατά τον εντοπισμό φωτιάς
 • Γενική περιγραφή ενός σχεδίου καταγραφής κινδύνων φωτιάς
 • Γενική περιγραφή ενός σχεδίου αντιμετώπισης φωτιάς


Ενότητα 2:

 • Κατανόηση των βασικών παραγόντων της πρόληψης φωτιάς
 • Επιλογή του κατάλληλου πυροσβεστικού μέσου
 • Επιλογή θέσης πυροσβεστικών μέσων
 • Απαραίτητες γνώσεις για την χρήση πυροσβεστικών μέσων
 • Έλεγχος και Συντήρηση πυροσβεστικών μέσων
 • Επίδειξη και Πρακτική Άσκηση A, B, C και D πυροσβεστήρες,


Κόστος εκπαίδευσης

 • Για συμμετοχές από 4 έως 12 άτομα 70 € με ΦΠΑ
 • Για συμμετοχές άνω των 15 ατόμων ζητήστε μας οικονομική προσφορά
 • Με χρήση του επιδοτούμενου προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ ζητήστε μας οικονομική προσφορά