Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία είναι ένα πρόγραμμα 18 – 21 ωρών (3 – 5 ημερών) προσαρμοζόμενο ειδικά για το εργασιακό περιβάλλον. Είναι κατάλληλο για επιχειρήσεις με εργαζομένους άνω των 50 ατόμων και μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της επιχείρησης με βάση την εκτίμηση των κινδύνων και των επικίνδυνων παραγόντων από την φύση της ίδιας της εργασίας . Η εκπαίδευση καλύπτει μια εκτεταμένη κατανομή των θεμάτων και επιπλέον επιτρέπει περισσότερο χρόνο για :

 • περισσότερα βίντεο
 • πρακτική τεχνικών
 • σενάρια και ερωτήσεις

σχετικά με διάφορα θέματα, διασφαλίζοντας ότι οι δεξιότητες εκτελούνται σωστά σε κάθε περίπτωση. Η μικρότερη έκδοση αυτής της εκπαίδευσης είναι η «Επείγουσα παροχή Πρώτων Βοηθειών στην εργασία και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή» , που είναι ένα πρόγραμμα 8 ωρών(1 ή 2 ημέρες).

Σκοπός

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση του προσωπικού της κάθε επιχείρησης, οργανισμού ή φορέα στην εξασφάλιση μέτρων πρόληψης και παροχής πρώτων βοηθειών για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων τους. Η άμεση παρέμβαση εκπαιδευμένου προσωπικού σε περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια και τις πρώτες βοήθειες προς τους συναδέλφους ή και επισκεπτών στους χώρους εργασίας πριν την άφιξη εξειδικευμένης βοήθειας ανεβάζει τα ποσοστά επιβίωσης και ποιότητας ζωής.

Περιεχόμενο προγράμματος:

Νομοθεσία – Ασφάλεια – Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης:
Νομοθεσία και Πρώτες Βοήθειες

Ο ρόλος του πρώτου βοηθού

Προσωπική υγιεινή και ασφάλεια
Υπηρεσίες Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (112 – 166)

Βασική Υποστήριξη Ζωής:

Αρχική Φροντίδα

Αεραγωγός Α

Έλεγχος Αεραγωγού

Απελευθέρωση Αεραγωγού

Καθαρισμός Αεραγωγού

Αναπνοή Β

Έλεγχος Αναπνοής

ΚυκλοφορίαC

Μηχανισμός κάκωσης

Εκτίμηση Τραύματος

Μικρές περικοπές και πληγές

Διαχείριση σοβαρής αιμορραγίας

Διαχείριση καταπληξίας (shock)

Τραυματισμός στο κεφάλι

Τραυματισμοί Ματιών

Τραυματισμοί θώρακα

Τραυματισμοί Μυών/ Οστών

Τραυματισμοί μαλακών ιστών (μορίων)

Ακρωτηριασμός

Νευρολογική Αντίδραση D

Εκτίμηση της Βλάβης (Έλεγχος επιπέδου συνείδησης)

Μετακίνηση του πάσχοντα

Φυσική Αξιολόγηση Ε

Φυσική εξέταση – αποκάλυψη ρούχων και προστασία

Συνεχής Επανεκτίμηση

Δευτερογενής Φροντίδα :

Λήψη Ιστορικού (τελευταίο γεύμα, φάρμακα, Αλλεργίες, παθήσεις)

 • Θύμα χωρίς αισθήσεις
 • Θέση ανάνηψης/ασφαλείας
 • Πνιγμονή σε ενήλικες, παιδιά και βρέφη

Επείγοντα Αναπνευστικά περιστατικά :

 • Άσθμα
 • Αναπνευστική Αλλεργία
 • Επείγοντα Καρδιολογικά περιστατικά :
 • Αιφνίδια Καρδιακή Ανακοπή
 • Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου
 • Επείγοντα Νευρολογικά περιστατικά
 • Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο
 • Επιληψία


Άλλα Επείγοντα περιστατικά

 • Εγκαύματα
 • Έκθεση σε θερμότητα
 • Έκθεση σε κρύο
 • Δηλητηρίαση
 • Αλλεργική αντίδραση (shock)
 • Διαβήτης τύπου 1 & 2
 • Δαγκώματα και Τσιμπήματα
 • Εξοπλισμός Πρώτων Βοηθειών

 

Κόστος εκπαίδευσης

 • Για συμμετοχές από 4 έως 12 άτομα 120 € με ΦΠΑ
 • Για συμμετοχές άνω των 15 ατόμων ζητήστε μας οικονομική προσφορά
 • Με χρήση του επιδοτούμενου προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ ζητήστε μας οικονομική προσφορά.