Η Safety First Response έχει άμεση συνεργασία με τον Αγγλικό ιδιωτικό οργανισμό Rescue and Safety Training Organisation (www.rsto.org) που εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την EMP Medic με έδρα την Κύπρο και παρέχει πιστοποιήσεις σε όλα τα πεδία του:

  • Εκπαίδευση στην Διάσωση
  • Επείγουσα Φροντίδα
  • Υγεία και Ασφάλεια
  • Διαχείριση Κρίσεων

Λίγα λόγια για τον Rescue and Safety Training Organisation

Ο RSTO δημιουργήθηκε από επαγγελματίες που έχουν χρόνια εμπειρίας στον τομέα της υγείας και ασφάλειας εντός και εκτός εργασίας.

Είναι καταχωρημένη οργάνωση κατάρτισης, η οποία καθορίζει τα πρότυπα, πιστοποιεί μαθήματα και τα προσόντα σε θέματα ασφάλειας και διάσωσης. Παρέχει πληροφορίες, ρυθμιστικές οδηγίες, συμβουλές πολιτικής σε οργανισμούς, κυβερνήσεις και επαγγελματίες της δημόσιας υγείας σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς τομείς.

Ως εξειδικευμένος φορέας για τη διάσωση και την ασφάλεια, ο RSTO παρέχει προσόντα, διοργανώνει εκδηλώσεις και εργαστήρια, παρέχει υποστηρικτικό υλικό για τους μαθητές και τους εκπαιδευτές και επιβλέπει τα πρότυπα ποιότητας και της πολιτικής για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και την αποτελεσματικότητα σε μαθήματα κατάρτισης.

Ως παγκόσμιος θεσμός με μια αλυσίδα μαθημάτων, ο RSTO έχει ως στόχο να προωθήσει τα πρότυπα ασφαλείας με την εφαρμογή προληπτικής σκέψης και την προώθηση της ανάπτυξης της κατάρτισης. Ο RSTO έχει έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και λειτουργεί σε άλλες εντός και εκτός Ευρώπης. Ο RSTO θα οργανώνει επίσης συνέδρια, σεμινάρια και παράγει μια πλήρη σειρά εκδόσεων για την ασφάλεια και την κατάρτιση διάσωσης καθώς επίσης βοηθήματα ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας !

Λίγα λόγια για την Emergency Medical Planing Medic

Η EMP Medic ήταν η πρώτη οργάνωση στην Κύπρο που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την παροχή πιστοποιημένων προγραμμάτων κατάρτισης με αριθμό εγγράφου πιστοποίησης ΤΕΕ 21.01.6.3.3-1.

H EMP Medic είναι εγκεκριμένη και πλήρως εναρμονισμένη με τις ακόλουθες αρχές:

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC)
  • Την Διεθνή Επιτροπή Συνδέσμου για την Αναζωογόνηση (ILCOR), ως ενεργό μέλος της.
  • Τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Ασφάλεια (WSO)

Η EMP Medic με έδρα την Κύπρο Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάση της Αρχής αμοιβαίας Αναγνωρισημότητας μεταξύ των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει Αναγνωρισμένες Πιστοποιήσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο για τα προγράμματα Εκπαίδευσης του RSTO.