Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Η Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή είναι μία εκπαίδευση διάρκειας 4-6 ώρες που αφορά τον κάθε πολίτη, όπου και αν βρίσκεται. Η εκπαίδευση είναι βάση των τελευταίων κατευθυντήριων οδηγιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (2015) και σύμφωνη με την Εθνική νομοθεσία (Υπουργική Απόφαση Υ4α\οικ.107500 και το ΦΕΚ 219/τΒ/22.02.2007).

Η Αιφνίδια Καρδιακή Ανακοπή είναι η αιφνίδια απώλεια της καρδιακής λειτουργίας και κατ’ επέκταση της κυκλοφορίας. Μπορεί να συμβεί οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή, σε οποιονδήποτε. Σε πολλές περιπτώσεις προκύπτει χωρίς προειδοποίηση ή μετά την έναρξη των συμπτωμάτων που μπορεί να οφείλονται σε ανώμαλο ή ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό (αρρυθμία).

Η ΚΑΡΠΑ είναι ένας συνδυασμός θωρακικών συμπιέσεων που προκαλούν κυκλοφορία του αίματος και αναπνοών διάσωσης που βοηθούν στην παροχή οξυγόνου στους πνεύμονες ώστε να αποτρέψουμε βλάβη σε ζωτικά όργανα, ειδικά στον εγκέφαλο και την καρδιά, τα οποία είναι ευαίσθητα στην έλλειψη οξυγόνου.

Ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής (ΑΕΑ) είναι μια μικρή, ελαφριά, συσκευή που αναλύει τον καρδιακό ρυθμό μέσα από δύο ηλεκτρόδια και βάση προγραμματισμού, καθορίζει αν απαιτείται παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (απινιδισμός), με σκοπό την επαναλειτουργία της καρδιάς. Καθ’ όλη την λειτουργία της η συσκευή καθοδηγεί τον χρήστη με φωνητικές οδηγίες/εντολές κάνοντας την ασφαλή στην χρήση της.

Σκοπός

Η ετήσια επίπτωση του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική είναι 1 περιστατικό ανά 1000 άτομα το έτος.

Είναι σημαντικό λοιπόν όλοι οι πολίτες να μπορούν να εκπαιδευτούν στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) για την έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και την αντιμετώπιση ενός θύματος σε καρδιακή ανακοπή, έως την άφιξη της Υπηρεσίας Προνοσοκομειακής Φροντίδας.

 

 

Περιεχόμενο Προγράμματος:

 • Νομοθεσία και Πρώτες Βοήθειες
 • Ο ρόλος του πρώτου βοηθού
 • Προσωπική υγιεινή και ασφάλεια
 • Αλυσίδα Επιβίωσης
 • Κλήση Υπηρεσίας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (166 – 112)
 • Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση(ΚΑΡΠΑ) Ενήλικα
 • Συσκευές Αεραγωγών – Προσωπίδα για ΚΑΡΠΑ – Ασπίδα ή Μαντιλάκι για ΚΑΡΠΑ
 • ΚΑΡΠΑ από 2 πρώτους βοηθούς
 • Θύμα πνιγμού
 • Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής
 • Λειτουργία του AΕΑ
 • Βασικά βήματα
 • Γυμνός θώρακας, Προετοιμασία και τοποθέτηση ηλεκτροδίων
 • Ένας Διασώστης & Ομαδική Προσέγγιση
 • Συνεχής αξιολόγηση και Φροντίδα
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Περαιτέρω εκτιμήσεις
 • Συντήρηση της συσκευής
 • ΚΑΡΠΑ σε παιδί και βρέφος
 • Θέση Ανάνηψης
 • Πνιγμονή Ενήλικα
 • Πνιγμονή σε παιδί και βρέφος

Κόστος εκπαίδευσης

 • Για τον κάθε πολίτη 35 € με ΦΠΑ
 • Για επιδοτούμενες επιχειρήσεις με το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ και Εθελοντικές ομάδες ζητήστε μας οικονομική προσφορά