ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

“Κ.Ο.Κ & Γενικές Αρχές Οδικής Ασφάλειας”

Λίγα λόγια για το σεμινάριο

Το σεμινάριο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ –« Κ.Ο.Κ & Γενικές Αρχές Οδικής Ασφάλειας” έχει διάρκεια 3 ώρες. Πρόκειται για ένα υψηλού επιπέδου επιμορφωτικό σεμινάριο, το οποίο δεν ανταγωνίζεται κανένα άλλο στην Ελλάδα διότι παρόμοιο δεν υπάρχει.
Αποτελεί το πρώτο μέρος μιας σειράς σεμιναρίων που αφορά τον κάθε πολίτη, κάθε ηλικίας που είναι παρόν σε ένα τροχαίο συμβάν.
Η Safety First Response προσεγγίζει την μάστιγα των τροχαίων στην χώρα μας μέσα απο την εκπαίδευση του κάθε πολίτη και οχι μέσα απο τις αέναες διαλέξεις και τα μή. Ο κάθε πολίτης που είναι παρόν σε ένα τροχαίο πρέπει να είναι χρήσιμος απο την πρώτη στιγμή.
Για την παρακολούθηση των επόμενων επιμορφωτικών σεμιναρίων της σειράς «Διαχείριση τροχαίου Συμβάντος» είναι απαραίτ
ητη η συμμετοχή σας στο παρόν

.Σκοπός

Να μάθει ο πολίτης τον Νέο Κ.Ο.Κ, ειδικότερα τους Κανόνες οδικής συμπεριφοράς που μας καθορίζουν ως ανθρώπους εντός και εκτός οχήματος
• Να μπορεί ο κάθε πολίτης ως πρώτος βοηθός σε τροχαίο συμβάν με ασφάλεια να πάρει μέτρα που θα διασφαλίσουν τον χώρο, τον ίδιο και τους λοιπούς διερχόμενους και παρευρισκόμενους .
• Να πραγματοποιήσει σωστή κλήση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης καθώς είναι μείζονος σημασίας για την άμεση επέμβαση εξειδικευμένου προσωπικού και εξοπλισμού στον τόπο του συμβάντος. Στατιστικές έχουν δείξει την κρισιμότητα για την θνητότητα ενός σοβαρά τραυματία έναντι του χρόνου παρέμβασης.
• Τέλος να μάθει για την σωστή χρήση της ζώνης Ασφαλείας, του κράνους, την ορθή χρήση του εξοπλισμού των οχημάτων για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (οπως ορίζει η νομοθεσία), καθώς και τι πρέπει να προσέξει στην αγορά ενός Κράνους.

Θεματολογία :

  • Νομοθεσία-Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ)
  • Προσωπική Ασφάλεια
  • Ασφάλεια Χώρου
  • Σωστή κλήση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης
  • Εξοπλισμός Αυτοκινήτου-Μηχανής
  • Αγορά-χρήση Κράνους

Η εκπαίδευση περιέχει, προβολή VIDEO, power point, επίδειξη υλικών, πρακτική εξάσκηση.

Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του Σεμιναρίου αποκτάτε αυτομάτως δικαίωμα έκπτωσης 10€ για το επόμενο Επιμορφωτικό Σεμινάριο της σειράς «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ»

Κόστος εκπαίδευσης :

30 € Με ΦΠΑ